საოჯახო ტექნიკა

შესყიდვის ობიექტია - სხვადასხვა სახის გამათბობელი მოწყობილობები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news