საწვავი

შესყიდვის ობიქეტი: დიზელის საწვავის შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news