მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია:,,რიონი-ჩოლოქის მდინარეთაშორის მასივზე, ნიგოეთის თემის სოფელ ჭყონაგორას და სოფელ ნიგოეთის დამშრობი მასივის სარეაბილიტაციო (IV ეტაპი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა)“ სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news