არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის თვითდინებითი მორწყვის გ-40-ის და მისი II და სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია და წყალმიმღები ჯიმითის კოლექტორის მცენარეებისაგან გაწმენდის (I რიგი) სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი. ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news