მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქვემო ალაზნის მაგისტრალური არხიდან, სოფელ ძველი ანაგის სატუმბი სადგურისა და სადაწნეო მილსადენის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოების შესრულების ადგილია - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news