მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - სკრა-ქარელის სარწყავი სისტემის მაგისტრალურ არხზე პკ 236+40-დან პკ 243+80-მდე ფილტრაციის საწინააღმდეგო ღონისძიებების და აკვედუკის მოწყობის სამუშაოები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news