მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - კავთისხევის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის და I რიგის გამანაწილებლების სარეაბილიტაციო (II ეტაპი და III ეტაპი) სამუშაოები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news