მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

სოფელ ფერსას და მუგარეთის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის
სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები
  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news