მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

სოფელ სამთაწყაროს მექანიკური მორწყვის სარწყავი სისტემის წყალმიმღებისა და სატუმბი სადგურის მოწყობის სამუშაოები. შესასრულებელი სამუშაოების ადგილია - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სოფელი სამთაწყარო.  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news