ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტია ფლაერების ბეჭდვის მომსახურება  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news