ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

შესყიდვის ობიექტია - ავტომობილის ვიდეორეგისტრატორი (თანმხლები მომსახურებით, ავტომობილზე მონტაჟით)  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news