შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის ობიექტია - შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ავტოფარეხისა და სასაწყობე ფართის სარემონტო სამუშაოები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news