საწვავი

შესყიდვის ობიექტი: დიზელის საწვავის (არაუმეტეს 50 PPM) ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news