მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

იმირასანის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news