შეხვედრა სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებთან

„საქართველოს მელიორაციაში“ სამშენებლო კონტრაქტორი კომპანიების წარმომადგენლებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

შეხვედრაზე მთავარი აქცენტი გაკეთდა საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, რომლებსაც კონტრაქტორი კომპანიები ახორციელებენ.

subscribe news