მობილური მელიორაციის სამსახური


სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შპს „საქართველოს მელიორაციაში“ შეიქმნა მობილური მელიორაციის სამსახური.  მობილური მელიორაცია გადასატანი სატუმბი სადგურების გამოყენებას გულისხმობს. შესაძლებელი გახდა ისეთი სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების წყლით უზრუნველყოფა, რომელთაც წყალი სატუმბი ინფრასტრუქტურის განუვითარებლობის გამო შეფერხებით მიეწოდებოდა. მობილური სატუმბი სადგურებით წყალუზრუნველყოფა მოხდება აგრეთვე  საირიგაციო სისტემებში წყალნაკლულობის და სხვა გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს.

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მობილური მელიორაციის სამსახურში დღეისათვის 10 გადასატანი სატუმბი სადგური ირიცხება და  მომავალში იგეგმება მათი რიცხვის გაზრდა.

ვიდეოს სანახავად გადადით ბმულზე

 
subscribe news