ცისკარი-ბაგრატის სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია


სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შპს „საქართველოს მელიორაცია“ ქვემო ქართლში მარნეულის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს ცისკრისა და ბაგრატის სარწყავი  სისტემების რეაბილიტაციას.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდება მაგისტრალური არხების I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაცია.     დაგეგმილია   ცისკრის, ბაგრატისა და ბოლო არხების წმენდა, დაზიანებული  მოპირკეთების დემონტაჟი, ახალი მოპირკეთების მოწყობა მონოლითური რკინაბეტონით; არსებული მილხიდების შეკეთება და ახალი მილხიდების მოწყობა; ტიპიური წყალგამშვები კვანძების მოწყობა.

რეაბილიტაციის შედეგად, მარნეულის მუნიციპალიტეტში, 4 სოფლის (ყაჩაღანი, კასუნლო, ულაშლო, აღმამედლუ) 820 ჰა სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობი გახდება წყალუზრუნველყოფილი. აღნიშნული ფართობით  450 მოსახლე  ისარგებლებს.

პროექტის ღირებულებაა 3 464 000 ლარი

სამუშაოები  გასულ წელს  დაიწყო და 2015 წლის ბოლოს დასრულდება

„საქართველოს  მელიორაცია“ დღეის მდგომარეობით, რწყვის სეზონის პარალელურად, ქვემო ქართლის რეგიონში 7 ობიექტზე    ახორციელებს სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს.

ვიდეოს სანახავად გადადით ლინკზე

 
subscribe news