მობილური მელიორაცია

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და შპს ,,საქართველოს მელიორაცია“ სარწყავი და სადრენაჟე სიტემების მასშტაბურ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახორციელებენ. მიმდინარე კაპიტალური სარეაბილიტაციო პროექტების პარალელურად, წლევანდელი სარწყავი სეზონისათვის კომპანიამ აღადგინა მელიორაციაში არსებული ირიგაციის მეთოდი - მობილური მელიორაცია. მობილური მელიორაცია გადასატანი სატუმბი სადგურების გამოყენებას გულისხმობს. მობილური მელიორაციის სამსახურის გახსის შემდეგ, დღეისათვის მოირწყა 120 აბონენტის 200 ჰექტარი მიწის ფართობი.
მობილური სატუმბი სადგურების გამოყენებით რწყვის პროცესს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია და შპს საქართველოს მელიორაციის გენერალური დირექტორი ლევან დვალი დაესწრნენ.
,,მობილური მელიორაციის“ გამოყენებით შესაძლებელი გახდა ისეთი სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების წყლით უზრუნველყოფა, რომელთაც წყალი სატუმბი ინფრასტრუქტურის განუვითარებლობის გამო შეფერხებით მიეწოდებოდა. მობილური სატუმბი სადგურებით წყალუზრუნველყოფა მოხდება აგრეთვე საირიგაციო სისტემებში წყალნაკლულობის და სხვა გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს. აღნიშნულ სამსახურში დღეისათვის 10 გადასატანი სატუმბი სადგური ირიცხება. სამომავლოდ იგეგმება „მობილური მელიორაციის“ სამსახურის გაფართოებას.
კახეთის რეგიონში 2012 წლიდან დღემდე დასრულდა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 19 პროექტი - ირიგაცია 8 140 ჰა-ზე, დრენაჟი - 925 ჰა-ზე. შედეგად, 75-მდე სოფლის მოსახლეობამ სარგებელი მიიღო.

ვიდეოს სანახავად გადადით ლინკზე

subscribe news