საქართველოს მელიორაციაში სტუდენტებმა სტაჟირება გაიარეს


სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შპს ,,საქართველოს მელიორაციის“ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინიციატივით, კომპანიაში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერიის ფაკულტეტის სტუდენტთა სტაჟირება ჩატარდა, რომელიც ფაკულტეტის 18-მა სტუდენტმა გაიარა.

სტაჟირების პერიოდში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში კომპანიის სერვის ცენტრებში და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე სტუდენტებს საშუალება ჰქონდათ, დასწრებოდნენ სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის საექსპლუატაციო სამუშაოებს და ასევე, გაცნობოდნენ კომპანიის ორგანიზაციული მართვის პროცესს.  სტაჟირების დასრულებისას სტუდენტებს სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცათ.

შპს „საქართელოს მელიორაცია“ 2012 წლიდან მასშტაბურ სარეაბილიტაციო და საექსპლუატაციო სამუშაოებს ატარებს, რის შედეგადაც, ყოველწლიურად იზრდება კომპანიის მომსახურების არეალი. შედეგად, ეს დარგი დასაქმების პერსპექტივის თვალსაზრისითაც უფრო საინტერესო ხდება. სტუდენტების უშუალოდ ჩართვა სამუშაო პროცესში, კი,  ხელს უწყობს სტუდენტებს მომავალი სპეციალობის არჩევისას.

 შპს „საქართველოს მელიორაცია“ გეგმავს, მომავალშიც შესთავაზოს სტუდენტებს კომპანიაში სტაჟირების გავლა, რათა  მელიორაციის დარგის მოტივირებული და კომპეტენტური  ახალგაზრდა სპეციალისტების რესურსით შევსებას შეუწყოს ხელი 

ვიდეოს სანახავად გადადით ბმულზე

subscribe news