შეხვედრა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

შეხვედრა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ კახეთის რეგიონის დირექტორი ნიკოლოზ ქურთიშვილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს გიორგი გზირიშვილს და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლებს შეხვდა.

მხარებმა შეხვედრაზე იმსჯელეს მუნიციპალიტეტში სარწყავ სისტემებზე არსებულ ვითარებაზე. რეგიონის დირექტორმა წარმოადგინა პრეზენტაცია   და  განიხილა ყველა ის სარეაბილიტაციო პროექტი, რომლის განხორციელებასაც კომპანია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში   გეგმავს. 

ნიკოლოზ ქურთიშვილმა  ისაუბრა   კომპანიაში ამოქმედებული  - „მობილური მელიორაციის სამსახურის“ შესახებ, რომელიც გადასატანი სატუმბი სადგურების გამოყენებას გულისხმობს.  აღნიშნული სამსახურის შექმნით შესაძლებელი გახდა ისეთი სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების წყლით უზრუნველყოფა, რომელთაც წყალი სატუმბი ინფრასტრუქტურის განუვითარებლობის გამო შეფერხებით მიეწოდებოდა. მობილური სატუმბი სადგურებით წყალუზრუნველყოფა მოხდება აგრეთვე საირიგაციო სისტემებში წყალნაკლულობის და სხვა გაუთვალისწინებელი შემთხვევების დროს. ასევე მიაწოდა ინფორმაცია ირიგაციის თანამედროვე   მორწყვის სისტემების გამოყენებასა და  დადებით მხარეებზე.  წვეთური და დაწვიმებითი ირიგაციის მეთოდი მორწყვის ტრადიციულ, მიგდებით მორწყვის წესზე ბევრად მომგებიანია, ვინაიდან ელექტროენერგიის, წყლის და სასუქის ორჯერ ნაკლებ რესურსს საჭიროებს და მნიშვნელოვნად ზრდის მოსავლიანობას.

სამუშაო შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა.    

ანალოგიური შეხვედრები  კახეთის მხარის ყველა მუნიციპალიტეტში გაიმართება.

  
subscribe news