ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის არსებული მეორე, მესამე და მეოთხე რიგის ქსელების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია განსახლების შემოკლებული სამოქმედეო გეგმა

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის არსებული მეორე, მ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

 

მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მიმდინარე

„საქართველოს ირიგაციის და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი“

 

 

ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის არსებული მეორე, მესამე და მეოთხე რიგის ქსელების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია

განსახლების შემოკლებული სამოქმედეო  გეგმა

2020 წლის სექტემბერი

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგის წინაშე მდგარი რთული ამოცანების გამო  საქართველოს მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ირიგაციის ინფრასტრუქტურის აღდგენას. ამ გადაწყვეტილების მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყანაში  სოფლის მეურნეობის ინფარსტრუქტირის განვითარებას მეურნეობების ეფექტური ფუნქციონირებასა და პროდუქტიულობის ამაღლებისთვის.

მსოფლიო ბანკის დაფინასებითა და ხელშეწყობით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის ფარგლებში ახორციელებს  პრიორიტეტული სარწყავი ქსელების მეორე, მესამე და  მეოთხე რიგის არხების რეაბილიტაციასა და რეკონსტრუქციას.

ქვემო სამგორის საირიგაციო სისტემის განსახლების შემოკლებული სამოქმედეო  გეგმა

მომზადებულია იმისთვის, რომ გამოავლინოს არსებული სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციისა და რეკონსტრუქციის პოტენციური სოციალური ზემოქმედება; უზრუნველყოს შემარბილებელი ღონისძიებების ჯეროვანი და დროული გატარება და მათ მიმდინარეობის მონიტორინგი, რათა შემცირდეს სოციალურ საკითხებზე უარყოფითი ზემოქმედება კონტრაქტორის მობილიზაციის, მშენებლობის მიმდინარეობისა და სისტემის ექსპლუატაციის პერიოდებში.

დოკუმენაცია მომზადებულია მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.

ქვემო სამგორის საირიგაციო სისტემაზე ჩასატარებელი სამუშაოებისთვის მომზადებულია განსახლების შემოკლებული სამოქმედო გეგმა. გეგმა იხილეთ თანდართული ბმულიდან და ჩამოტვირთვით. დოკუმენტების თაობაზე შეკითხვების დასმის ან შენიშვნების გამოთქმის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე. საჯარო განხილვა გაიმართება საგარეჯოს მუნიციპალურ შენობაში 2020 წლის 8 ოქტომბერს 12:00 საათზე.

 

აღწერილობა

ქვემო სამგორის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია

დამკვეთი:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მიმართვა:

გარემოს დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სპეციალისტი - სოფო ბერიშვილი

მისამართი:

მარშალ გელოვანის გამზირი 6

ელექტრონული მისამართი:

Sophiko1@hotmail.com

ვებგვერდი:

www.mepa.gov.ge

ტელეფონი:

599270049

დამკვეთი:

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მიმართვა:

გიორგი კალანდაძე, პროექტის დირექტორის მოადგილე

მისამართი:

მარშალ გელოვანის გამზირი 6

ელექტრონული მისამართი:

giorgi.kalandadze@mepa.gov.ge

ვებგვერდი:

www.mepa.gov.ge

ტელეფონი:

591518888

 

განსახლების შემოკლებული სამოქმედო გეგმის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ შემდეგი ბმულებიდან:

ქართულად: https://drive.google.com/open?id=1oHtXMijvEWOKZykkVDcFmnkBBjWC0nrG

ინგლისურად: https://drive.google.com/open?id=1uDDkSZb3dx3fN6tJIbnkmEz_DJyqLoIt

subscribe news