სოფელ ფშაველში სამელიორაციო სამუშაოები მიმდინარეობს

საქართველოს მელიორაცია  თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ფშაველში ნაურდლის მაგისტრალური არხის, №1 წყალგამანაწილებლისა და მისი განშტოებების   სარემონტო სამუშაოებს ახორციელებს.

ხე-მცენარეებისა და ნატანი მასისგან  მაგისტრალური  არხის    1600 მეტრიანი მონაკვეთი იწმინდება, რაც  სარწყავი  წყლის მიწოდებას  სოფელ ჯუღაანის, სანიორეს, ართანასა და ნაფარეულის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობზე გააუმჯობესებს.

№1 გამანაწილებელზე და მის განშტოებებზე   მიმდინარე სამუშაოების ფარგლებში ვიწრო დიამეტრის ურდულები  მსხვილი დიამეტრის ურდულებით შეიცვლება; 

ამავე ქსელზე დამატებით დამონტაჟდება ჰიდრანტები; მოეწყობა ლითონის მილი  1000 მეტრი.

ჩატარებული სამუშოები  ქსელში   წყლის მართვას უზრუნველყოფს, შედეგად მუნიციპალიტეტში სარწყავი წყლის მიწოდება 500 ჰექტარ სავარგულზე გაუმჯობესდება. 

subscribe news