ცივა-ტეხურას მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და მ-5 მაგისტრალური დამშრობი არხების რეაბილიტაცია

ცივა-ტეხურას  მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და  მ-5 მ

ცივა-ტეხურას  მდინარეთაშორის მასივზე მ-3 და  მ-5 მაგისტრალური დამშრობი არხების რეაბილიტაცია.

 

subscribe news