თბილისის წყალსაცავის პატარა ზღვის წყალმიმღები კვანძის და არხის ბოლო მონაკვეთის (პკ380+80-დან) დანალექი ნატანის წმენდა და ოთხი დაზიანებული სარეგულაციო ფარის აღდგენა

თბილისის წყალსაცავის პატარა ზღვის წყალმიმღები კვან

თბილისის წყალსაცავის პატარა ზღვის წყალმიმღები კვანძის და არხის ბოლო მონაკვეთის (პკ380+80-დან) დანალექი ნატანის წმენდა და ოთხი დაზიანებული სარეგულაციო ფარის აღდგენა.

subscribe news