მსოფლიო ბანკის „ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტის“ ფარგლებში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩარჩო დოკუმენტები

საქარტველოს მელიორაცია
  
subscribe news