შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს
შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს სატრანსპორტ საშუალებების და დანადგარების რეალიზაციის და

ორხევში მდებარე შენობა N4 და ბეტონის საფრქვევი დანადგარის იჯარით გაცემის მიზნით

სატრანსპორტო საშუალებების და დანადგარები

 

 

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630598

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630597

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630596

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630595

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630594

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630593

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630592

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630591

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630590

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630589

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630588

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630587

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630586

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630585

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630584

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630583

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630582

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630581

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630580

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630579

https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/630575

 

 

 
subscribe news