შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

aukc

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული სხვადასხვა ტიპის სატრანსპორტო საშუალების; ბეტონის შემრევი სადგურისა და კოშკურა ამწის რეალიზაციის მიზნით.
აუქციონი დასრულდება მიმდინარე წლის 10 ივნისს
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულებზე:

1. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605046;

2. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605045;

3. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605044;

4. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605043;

5. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605042;

6. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605041;

7. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605040;

8. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605039;

9. https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605038;

10.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605037

11.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605036

12.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605035

13.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605034

14 https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605033

15.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605032

16.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605031

17.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605030

18.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605029

19.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605028

20.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605027

21.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605026

22.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605025

23.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605024

24.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605023

25.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605022

26.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605021

27.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605020

28.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605019

29.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605018

30.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605017

31.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605016

32.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/605015

subscribe news