შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს
შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ბეტონის შემრევი სადგურის რეალიზაციის მიზნით.
აუქციონი დასრულდება მიმდინარე წლის 14 თბერვალს.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულებზე:
📎 
1.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/581732
2.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/581730
subscribe news