შპს "საქართველოს მელიორაციის" დირექტორის ვიზიტი სამცხე-ჯავახეთში

შპს „საქართველოს მელიორაციის“ გენერალური დირექტორი ოთარ შამუგია ნინოწმინდის, ახალქალაქისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტებში იმყოფებოდა, სადაც სამელიორაციო ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაათვალიერა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა.

ამჟამად სამცხე-ჯავახეთში ხუთ სამელიორაციო ინფრასტრუქტურულ ობიექტზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. სამუშაოები ძირითადად სარწყავი სისტემების სათავე ნაგებობების რეაბილიტაციას და მაგისტრალური არხების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენასა გულისხმობს.

პროექტების დასრულების შემდეგ, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში დამატებით 1 315 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგული მოირწყვება, ხოლო სარწყავი წყლის მიწოდება 1 400 ჰექტარ მიწის ფართობზე გაუმჯობესდება.
subscribe news