გარდაბნის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია დასრულდა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში რწყვის რეჟიმის გაუმჯობესების მიზნით, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 9 კმ სიგრძის სარწყავ არხს, დამონტაჟდა ახალი მილხიდები, წყალგამშვები ფარები და გამანაწილებელი კვანძები. არხის ფერდებსა და ძირზე მოეწყო რკინა-ბეტონის მონოლითური ფილები.

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად წყლის მიწოდება გაუმჯობესდა 900 ჰექტარ მიწის ფართობზე. აღნიშნული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობით სარგებლობენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლები - ვახტანგისი, ჯანდარა და ნაზარლო.
პროექტი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს „საქართველოს მელიორაციამ“ განახორციელა.

 


 
subscribe news