სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციას მსოფლიო ბანკი დააფინანსებს

2014 წლის 21 ნოემბერს საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიო ბანკს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება საირიგაციო სისტემების განვითარების შესახებ. მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო განვითარების ასოციაცია IDA პროექტის განხორციელებისთვის საქართველოს $50 მილიონს გამოუყოფს.

   პროექტი ითვალისწინებს კახეთში, შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში ქვემო სამგორის, ზედარუს და ტბისი-კუმისის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას. აღნიშნული სამელიორაციო სისტემები მოინახულეს საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის დირექტორმა ლევან დვალმა და მსოფლიო ბანკის ექსპერტმა.

 
subscribe news