დავით ტეტუნაშვილი

#

დაბადების თარიღი:

1973 წლის 1 დეკემბერი

განათლება:

1992-1997 წწ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 ინჟინერ-ეკონომისტი

2013-2016 წწ საქართველოს უნივერსიტეტი

 ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი


სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლის 16 მაისიდან შპს "საქართველოს მელიორაცია". ფინანსური დირექტორი

2017-2018 წწ შპს "საქართველოს მელიორაცია". გენერალური  დირექტორის მოადგილე

2017 წლის მარტიდან შპს "საქართველოს მელიორაცია". ფინანსური დირექტორი

2012-2017 წწ  ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროგრამა (CBEP) CH2MHILL

ბუღალტერი

2012-2010 წწ  შპს "ნავთობის კომპანია გრეკო".

ფინანსური დირექტორი

2009-2010 წწ  შპს "გრავიტა ჯორჯია".

მთავარი ბუღალტერი

2006-2009 წწ შპს "საქართველოს რკინიგზის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო".

ფინანსური დირექტორი

2003-2006 წწ შპს "გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი".

მთავარი ბუღალტერი

2002 წ პოლონეთი, S.A. VARITEX  საზოგადოებასთან ურთიერთობის დირექტორის ასისტენტი

2002 წ გერმანია,  Europrojekt Verkehr Gesellschaft fur Ingenierleistungen im Verkehrswesen mbH -

ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსის ასისტენტი

2001-2002 წწ სს ტრანსმშენი №2.

ფინანსური დირეექტორი

1998-2000 წწ შპს "გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი".

მთავარი ბუღალტერი

1990-1992 წწ ამიერკავკასიის რკინიგზის სამშენებლო სამმართველო №1.   მუშა


კვალიფიკაციის კურსები:

2001 წ CERMA, მარშალის გეგმის სასწავლო პროგრამა .

ფინანსური მენეჯმენტი

2003 წ  FIRST INITIATIVE , შესავალი დაზღვევაში

2008 წ საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირი. ფინანსური აღრიცხვა


კომპიუტერული პროგრამები:

MS office, Access database, ორის ბუღალტერია, ორის მენეჯერი, ORACLE, ინფო ბუღალტერი, Tally.

 უცხო ენები:

რუსული, ინგლისური
subscribe news