ვაჟა კირტავა

#

დაბადების თარიღი:

 1952 წლის 4 ივლისი

განათლება:

1969-1974 წწ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.

სამდინარო და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებელ-ინჟინერი

სამუშაო გამოცდილება:

2018 წლის 16 მაისიდან შპს "საქართველოს მელიორაცია". მშენებლობის დირექტორი

2017-2018 წწ  შპს „საქართველოს მელიორაცია“. გენერალური დირექტორის მოადგილე

2017 წლის მარტიდან შპს „საქართველოს მელიორაცია“. აქტივების მართვის დირექტორი

2014-2015 წწ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მინისტრის მრჩეველი

2012-2014 წწ შპს "საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია". დირექტორი

2006-2012 წწ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. მთავარი სპეციალისტი

2000-2006 წწ მსოფლიო ბანკის ირიგაციისა და დრენაჟის მომხმარებელთა ორგანიზაციების განვითარების პროექტი.

საინჟინრო-ზედამხედველობის ჯგუფის უფროსი.

1995-2000 წწ მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი. ტექნიკური მენეჯერი

1991-1995 წწ ტრესტი „საქმშენინდუსტრია“. მთავარი ინჟინერი

1988-1991 წწ ქ. რუსთავის ექსპერიმენტალური რკინა-ბეტონის ნაკეთობათა ქარხანა. დირექტორი

1987-1988 წწ მარნეულის რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების ნაკეთობათა ქარხანა. დირექტორის მოადგილე

1983-1987 წწ მცხეთის საშენ მასალათა სამრეწველო კომბინატი. წარმოების უფროსი

1979-1983 წწ მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათმცოდნეობის საკავშირო კვლევითი ინსტიტუტი.   ასპირანტი.

1977-1979 წწ საშენ მასალათა კვლევითი ინსტიტუტი. უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი

1975-1977 წწ „სოფლმშენის“ №11 ტრესტი. სამუშაოთა მწარმოებელი

1974-1975 წწ საპროექტო ინსტიტუტი „საქსახლწყალპროექტი“.ინჟინერი

 

 

 
subscribe news