განცხადება

საქართველოს მელიორაცია
შპს „საქართველოს მელიორაცია“  სთავაზობს დაინტერესებულ პირებს  მის მფლობელობაში არსებულ   ქ. თბილისში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ არხის ბოლო მონაკვეთზე, თბილისის ზღვასთანმცირე ჰესისმოწყობის მიზნით  საინვენსტიციო წინადადებების წარმოდგენას, რისთვისაც წარმოგიდგენთ შემდეგ ინფორმაციას: 
subscribe news