შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს

აუქციონი
შპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ბეტონის შემრევი სადგურის რეალიზაციის მიზნით.
აუქციონი დასრულდება მიმდინარე წლის 14 თბერვალს.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულებზე:
📎
1.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/581732
2.https://www.eauction.ge/Home/EntityAdminView/581730
subscribe news