სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შპს "საქართველოს მელიორაციის" ახალი ოფისის ოთახებში სარემონტო სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news