არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტში „იმირასანის, შაუმიანის და ხიხანის სარწყავი სისტემების ზონაში სავარგულების წვეთური მორწყვის მექანიკური სისტემის მოწყობის პროექტის მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news