სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტი: ახალი ფოლადის მილები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news