არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩაჩუბეთთან, მდინარე თეძამზე მოსაწყობი წყალსაცავის კაშხლის საცემენტაციო გალერეის და საცემენტაციო ფარდის დეტალური საინჟინრო პროექტების დამუშავების და კატასტროფული წყალსაგდების და წყალმიმღები ნაგებობების არსებული პროექტების გადამოწმება-კორექტირების საპროექტო მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news