არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტში „იმირასანის, შაუმიანის და ხიხანის სარწყავი სისტემების ზონაში სავარგულების წვეთური მორწყვის მექანიკური სისტემის მოწყობის პროექტი

ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news