არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: დიმი-როკითის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი

ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news