სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის ობიექტი: -ცემენტი (არანაკლებ CEM II 32.5 კლასი)

ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news