მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის ზონაში, სოფელ ბაკურციხის სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაციის (I ეტაპი) სამუშაოები ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news