ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

9 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა (ჩანაცვლება)  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news