არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი:- იმირასანის, შაუმიანის და ხიხანის სარწყავი სისტემების ზონაში სავარგულების წვეთური მორწყვის მექანიკური სისტემის მოწყობის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურება ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news