კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

იხ. ტექნიკური დოკუმენტაცია , 2015 წლის საკუთარი შემოსავლები  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news