მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მერეკძელა-კაპროვანის (შეკვეთილის) მასივის დამშრობი სისტემის მაგისტრალური წყალგამყვანი არხების, მათზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების და სატუმბი სადგურის აღდგენა-რეაბილიტაციის (1 რიგი) სამუშაოები

ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news