არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის ობიექტი: კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ.ჩაჩუბეთთან მდ.თეძამზე მოსაწყობი წყალსაცავის სატევარიდან ჩაჩუბეთი-რკონის დამაკავშირებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის არსებული საავტომობილო გზის და 10 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის გადატანის დეტალური საინჟინრო პროექტის მომსახურების შესყიდვა

ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news