მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

“ყაურმა- მამწვარის სარწყავი სისტემის სათავე ნაგებობების, მაგისტრალური არხის I და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდა სამეურნეო ქსელის რეაბილიტაციის“ სამუშაოების შესყიდვა ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news