ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

9 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა (ჩანაცვლება).  ბმული სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
subscribe news